Održan okrugli sto na temu: Delotvorno učešće nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti

Pokrajinski zaštitnik građana–ombudsman, u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta iz Beograda organizovao je okrugli sto 23. februara 2018. godine posvećen delotvornom učešću nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, nastojeći da doprinese sagledavanju stanja u ovoj oblasti.

Okrugli sto je bio u vezi sa projektom koji sprovode Centar za istraživanje etniciteta, Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, čiji je cilj utvrđivanje predloga održivih rešenja za unapređenje zastupljenosti nacionalnih manjina u javnom sektoru.

Učešće na okruglom stolu uzela je i Jelena Jovanović zamenica predsednika nacionalnog saveta romske nacionalne manjine koja se između ostalog i zahvalila pokrajinskom ombudsmanu koji je otvorio skup i rekao da je uključio Romkinju Marinu Simeunović na program stažiranja u okviru projekta koji sprovodi Romski obrazovni fond iz Beograda.

– Ovo je prvi put da jedna Romskinja bude uključena u rad jedne veoma značajne institucije kao što je Pokrajinski ombudsman koji je od ključnog značaja za ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava. Ne treba posebno naglašavati kakav značaj ima odgovoran, aktivan, nezavisan i samostalan organ AP Vojvodine, odnosno institucija koja se stara o zaštiti i unapređivanju ljudskih prava i sloboda za sve građanke i građane Vojvodine, a posebno naglašavam za višestruko ranjivu romsku zajednicu – rekla je Jelena Jovanović

Prisutnima su se obratiti Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta, Ivan Bošnjak, državni sekretar i Jene Hajnal, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

preuzeto sa:http://www.romskinacionalnisavet.org.rs/index.php/politics/item/601-odrzan-okrugli-sto-na-temu-delotvorno-ucesce-nacionalnih-manjina-u-radu-organa-javne-vlasti

Ostavite komentar