Veće za regionalnu saradnju: Poboljšati položaj Roma

Veće za regionalnu saradnju koje sprovodi projekat “Integracija Roma 2020” čestitalo je Međunarodni dan Roma, poručujući da je taj dan prilika za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma.

Veće za regionalnu saradnju koje sprovodi projekat “Integracija Roma 2020” čestitalo je Međunarodni dan Roma, poručujući da je taj dan prilika za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma.

Kako se navodi u saopštenju, 8. april je posvećen slavljenju romske kulture, istorije, nasleđa i iskustava i prililka je za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma, smanjenja neprihvatljivog jaza između Roma i ne-Roma, te približavanju Roma ka jednakosti u pravima i slobodama.

“Odlučni smo u tome da Romi treba da imaju jednake mogućnosti kao i ostali građani u ostvarivanju prava na školovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje i prijavu u matične knjige rođenih”, rekao je vođa Akcionog tima projekta “Integracija Roma 2020” Orhan Usein.

Ističe da je u cilju postizanja pune integracije Roma u društva u regionu, potreban celovit pristup ovim pitanjima kao i uska interresorna saradnja.

U saopštenju Veća za regionalnu saradnju, čiji je generalni sekeratar Goran Svilanović, navodi se da su tokom dve godine projekta “Integracija Roma 2020” uspostavljene nacionalne strukture odgovorne za pitanja Roma, unapređene su potrebne sposobnosti javnih službenika koji se bave praćenjem i budžetiranjem politika integracije Roma i uspostavljena je platforma za širi društveni dijalog o integraciji Roma.

Akcioni tim projekta “Integracija Roma 2020” podseća na konstantno nesigurnu situaciju Roma u regionu i navodi da su značajni izazovi tek ispred nas, bez obzira na uložene napore.

Ocenjuje da složenost i veličina problema integracije Roma zahtevaju dugoročnu posvećenost i ozbiljna ulaganja.

Ističe se da je da je Akcioni tim projekta “Integracija Roma 2020” posvećen podršci vladama u regionu na putu integracije Roma.

Povodom 8. aprila, Evropska komisija sa partnerima na razvoju Okvira Evropske unije za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. godine organizuje treću “Neđelju Roma EU”, kojom se proslavlja identitet Roma i pruža prilika za dijalog o potrebnim koracima kako bi se ostvarila njihova jednakost.

Prvi kongres Roma održan je 1971. godine u Londonu, kada je 8. april proglašen Međunarodnim danom Roma.

Izvor: http://www.novosti.rs

Ostavite komentar