SKGO – Projekat “Inicijativa za inkluziju”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) realizuje projekat „Inicijativa za inkluziju”, koji finansira Federalno ministarstvo republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Svrha projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika – tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa.

 

Izvor: www.facebook.com/SKGO.SCTM

Ostavite komentar