Demanti Doma zdravlja Doljevac na tekst radio Koprijana o ovoj ustanovi

Tekst radio Koprijana o radu Doma zdravlja u Doljevcu, smatraju u rukovodstvu ove ustanove, nije u potpunosti i verno preneo izjavu direktork dr Vesne Zlatanović Mitić u vezi bitnih pitanja  vezanih za rad ove ustanove, pa je iz Doma zdravlja na adresu radio Koprijana stigao demanti pojedinih navoda, koje u cilju potpune informisanosti gradjana opštine Doljevac, objavljujemo u celosti.

Zahtevamo da objavite odgovor na neistinite, nepotpune i netačno prenete informacije, koje ste izneli u članu objavljenom dana 29.01.2019. godine na Vašoj internet stranici pod naslovom „Nedostatak lekara glavni uzrok gužvi u Domu zdavlja, pacijenti nezadovoljni“, odnosno ispravu istih, a sve u skladu sa članovima 83.84.91. i 96. Zakona o javnom informisanju i medijima RS.

U navedenom članku ste izmedju ostalog naveli i sledeće:

Da je direktorka Doma zdravlja „Doljevac“ dr Vesna Zlatanović Mitić izjavila da „Dom zdravlja ima potreban broj vozila hitne pomoći“.

Da je navodno „devojčica iz Ekonomske škole u Doljevcu je dovezena je u Dom zdravlja tek sat vremena posle poziva lekarima, a obrazloženje lekara uspaničenim profesorima i majci devojčice je bilo da Dom zdravlja nije hitna služba. „

Da „posle Božića kada pedijatar, kako tvrdi otac jednog deteta, nije hteo da pregleda mališana sa visokom temperaturom u 14.25 iako je njegovo radno vreme bilo do 14.30h.“

„Da se hitna medicinska pomoć može dobiti non-stop u objektu Doma zdravlja,  ali ne u svako doba dana ili noći i na terenu“.

Radi ispravke  i opisa tačnog činjeničnog stanja ističemo da direktorka Doma zdravlja nije izjavila da Dom zdravlja ima potreban broj vozila hitne pomoći, već da je stanje obratno, da su navedene informacije u vezi navodnih pritužbi pacijenata netačne, te da je informacija da se hitna medicinska pomoć može dobiti non-stop u objektu Doma zdravlja u Doljevcu, ali ne u svako doba dana ili noći i na terenu „gruba neistina i proizvoljno tumačenje i interpretacija autora teksta“.

Takodje, ističemo da formulacija iz naslova „pacijenti nezadovoljni“ predstavlja nerealan i neistinit opis situacije, imajući u vidu da navode i neistinite pritužbe par pacijenata ne mogu biti odraz pravog činjeničnog stanja. Od 01.01.2019. godine do 25.01.2019. u Domu zdravlja „Doljevac“ evidentirano je preko 5 957 pregleda odraslih i 1.080 pregleda dece.

Naime, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, sa kućnim lečenjem, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom Doma zdravlja „Doljevac“ funkcioniše 24 časa dnevno, pružajući svim kategorijama stanovnika na teritoriji opštine Doljevac kontinuiranu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa pozitivnim zdravstvenim odredbama, što je već direktorka Doma zdravlja detaljnije pojasnila u intervjuu za Vaš medij.

Takodje, ističemo da prema izveštaju Savetnika za zaštitu prava pacijenata nije podnet ni jedan prigovor na rad zaposlenih u Domu zdravlja „Doljevac“.

Kako su citirane informacije iz predmetnog članka nepotpune, neistinite,  netačno prenete i tako interpretirane ugrožavaju interes Doma zdravlja, shodno tome Dom zdravlja „Doljevac“ zahteva objavljivanje odgovora-ispravke u celosti i bez odlaganja u skladu sa članom 87. Zakona o javnom informisanju i medijima RS.

Izvor: koprijanradio

Ostavite komentar