Uključivanje pripadnika manjina u srpsko društvo i dalje u toku

Izbori za članove nacinalnih saveta nacionalnih manjina održani su pre nešto više od mesec dana.
U proteklim danima održane su i poslednje konstitutivne sednice novih saziva saveta, na kojima
su u većini izabrani novi predsednici saveta. Upravo oni će nakon izvesnog vremena sa pozicije
koja im je poverena moći da ocene kako položaj pripadnika svoje manjine, tako i situaciju unutar
svojih saveta, a kako Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,
ocenjuje celokupni izbori proces, možete pročitati u nastavku.

Ivan Bošnjak
Ivan Bošnjak

Kako biste ocenili izborni proces i rezultate izbora?
Izbori su održani, pre svega, u demokratskoj atmosferi, u malo
previše politizovanim odnosimaunutar nacionalnih zajednica, ali
možemo da izrazimo zadovoljstvo, zato što su izlaznost građana i izborni rezultati pokazali da uključivanje u političke procese među
pripadnicima nacionalnih manjina i dalje igra važnu ulogu.

 

Možda ovi izbori za nacionalne savete   po svom značaju prevazilaze politički odjek koji imaju, dok je, sa
druge strane, proces sazrevanja, uključivanja pripadnika manjina u
srpsko društvo i dalje u toku. Posle izbora dobili smo i nova liderstva u
pojedinim nacionalnim savetima, dok su negde tradicionalno zadržane vodeće pozicije dosadašnjih
političkih elita. To govori da ćeSrbija u narednom periodu, sa 22 nacionalna saveta, krupnim
koracima gaziti ka Evropskoj uniji. Da li ovogodišnje izmene i dopune manjinskih zakona predviđaju
mehanizme kojima se sprečava da nacionalni saveti izlaze iz svojih nadležnosti, kako se ne
bi pretvorili u ispostave političkih partija? Mi smo se potrudili da preteranu politizaciju, ali i regulisanje
upravljanja novcem u nacionalnim savetima rešimo na ovaj način. Usaglašavanje sa postojećom
zakonskom regulativom u drugim zakonima i iz oblasti kulture, i informisanja, ali i iz oblasti upravljanja
budžetskim novcem, govori nam o pozitivnom budućem radu nacionalnih saveta. Sa druge strane, kako će
najodgovorniji pripadnici nacionalnih zajednica u Srbiji ostvarivati i realizovati ovo što im je dozvoljeno u
okviru zakona, ostaje da vidimo. Kada odgovorni ljudi budu preuzeli vodeće pozicije ostaje da nastavimo rad
na aktivnom uključivanjupripadnika nacionalnih manjina sa jedne strane, a sa druge da radimo zajedno
i na unapređenju zakonskog okvira, ali rekao bih i kulture ponašanja u okvirunacionalnih saveta.

Ostavite komentar