LAP za socijalno uključivanje Roma i Romkinja prošao javnu raspravu

Danas je u Velikoj sali GU Pirot održana javna rasprava o predlogu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Pirotu u periodu od 2019. do 2021. godine. Nacrt ovog dokumenta je izrađen u okviru prve komponente Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO.

Predlog LAP-a je urađen prema metodologiji SKGO-a u širokom konsultativnom procesu u kome su učestvovale sve lokalne institucije, lokalni mehanizmi za inkluziju Roma, kao i predstavnici romskih udruženja. Takođe, nacrt dokumenta je usklađen sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji u periodu od 2016 do 2025. godinepa je tako njime predviđeno da u predvidjenom periodu budu realizovane mere u 5 oblasti značajnih za socijalno uključivanje romske zajednice – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo i socijalna zaštita, rekla je Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja 

Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika za vanprivredu rekla je da grad Pirot kontinuirano radi na poboljšanju položaja Roma u svim segmentima njihovog života. Položaj je dobar, ali naravno uvek može bolje, rekla je Golubovićeva.

Božidar Nikolić, ekspert za inkluziju Roma u SKGO bio je na čelu ekspertskog tima koji, je ispred SKGO-a, pružio stručnu podršku radnoj grupi za izradu nacrta LAP-a i koji je radio na izradi ovog dokumenta.

Predlog LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Pirotu za period od 2019. do 2021. godine možete preuzeti OVDE

Ostavite komentar