Deca ROMI najizloženiji diskriminaciji

U dokumentu “Poseban izveštaj o diskriminaciji dece”, navodi se da je diskriminacija među decom najviše prisutna u obrazovanju. Ovaj izveštaj je predstavljen u Skupštini Republike Srbije.

Prema podacima iz tog izveštaja, samo jedna trećina učenika romske nacionalnosti završi osnovnu školu na vreme.

Kao posebno poražavajuća činjenica navodi se da samo 19 odsto dece iz romskih porodica upiše srednju školu.

Rade Sedlan iz grupe mladih koji su predstavili izveštaj o diskriminaciji dece, naveo je jedan primer diskriminacije deteta sa smetnjama u razvoju.

On je rekao da je 12 roditelja iz jedne škole u Srbiji ispisalo svoju decu iz razreda samo zato što je u to odeljenje došao jedan učenik sa invaliditetom. U izveštaju nije navedeno ime škole niti gde se nalazi.

U izveštaju o diskriminaciji među decom u Srbiji ukazano je da je i dalje prisutna stereotipizacija uloga devojčica i dečaka i da se deca od “najranijeg uzrasta uče svojim rodnim ulogama”.

U izveštaju se navodi i da je upravo obrazovanje šansa za društvene promene na bolje.

Na kraju izveštaja o problemu diskriminacije među decom navedene su i preporuke za suzbijanje te pojave.

U to vreme predsednik parlamenta Nebojša Stefanović istakao je da je briga o deci je najvažniji zadatak i država je dužna da obezbedi podjednaku mogućnost svakom detetu za dostojanstveno odrastanje.

“Odsustvo diskrimnacije je standard koji moramo da ispunimo. Samo udruženi u ostvarivanju zajedničkog cilja uspećemo da stvorimo tolerantnije društvo za našu decu u kome će moći da izražavaju različitosti i razvijaju svoje potencijale”, naglasio je Stefanović.

On je takođe posebno ukazao na značaj delovanja Ministarstva prosvete, kako bi se pre svega kroz obrazovni sistem vodila borba protiv diskriminacije.

Napomenuo je da je parlament do sada usvojio zakon o zabrani diskriminacije, ali i zakone koji se odnose na pojedinačne grupe poput zakona o sprečavanju osoba s invaliditetom i zakona o ravnopravnosti polova.

Da u Srbiji, pored dobrog antidiskriminatorskog zakonodavstva, ipak u praksi postoji diskriminacija, ukazao je i direktor UNICEF-a za Srbiju Mišel Sen Lo.

On je rekao da konvencija za prava deteta obavezuje sve države da se bore protiv diskriminacije, ali da se može primetiti da u Srbiji postoji diskriminacija pre svega prema romskoj deci i deci s invaliditetom.

Zaštita prava sve dece posebno marginalizovane predstavlja osnovu programa UNICEF-a za Srbiju, a UNICEF pomaže školama da stvore kapacitete da prime tu marginalizovanu decu“, rekao je Sen Lo, koji je naveo da je do sada dosta urađeno, ali da je potrebno još dosta uraditi u borbi protiv diskriminacije dece.

Ostavite komentar