Prva Romkinja u skupštini

Jelena Jovanović odrasla je u Staroj Pazovi gde je završila osnovnu i srednju školu. Kasnije je završila Viša poslovna školu u Novom Sadu. Posle kraće pauze upisala je Pravni fakultet ali nakon godinu dana je odustala i nakon kraće pauzeupisuje Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima. Nakon završetka upisuje master studije.

To je moj način da radim na sebi, jer čvrsto verujem da samo stalnim učenjem mogu da učinim i drugima život kvalitetnijim” – kaže za sebe Jelena Jovanović.

Radila je u Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine. 

Višegodišnje iskustvo u pokrajinskoj administraciji, posebno u sekretarijatu u kojem je bila zaposlena, pomoglo joj je u mnogo čemu. Shvatila je kako funkcioniše izvršna vlast, sagledala probleme i u oblastima obrazovanja i nacionalnih manjina, ali i bila na izvoru informacija aktuelnih za oblasti propisa i uprave. Na toj poziciji se upoznala kako funkcioniše zakonodavne vlasti na konkretnim primerima. Veoma je važno za sve, a posebno za romsku nacionalnu zajednicu, da bude i u izvršnoj i u zakonodavnoj i sudskoj vlasti, a sada, prvi put, Roma ima na svim nivoima vlasti. Naravno, mali je broj Roma koji su uključeni, ali rad na tome je težak i dugotrajan, jer pre svega je neophodno da bude što više obrazovanih Roma u instutucijama sistema. Bez toga nema napretka za romsku zajednicu, ali ni za društvo u celini. – izjavila je Jelena Jovanović

Prva Romkinja na poziciji pokrajinske poslanice.

Poslanička zaduženja predviđaju aktivno učešće na redovnim zasedanjima to su trenutne radne obaveze,  uz to, aktivno je uključena i u rad Odbora za nacionalnu ravnopravnost i skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku u kojem je na poziciji potpredsednice. Oba odbora su veoma značajna za romsku nacionalnu manjinu.

Ostavite komentar