Unaprediti uslove stanovanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025. godine definisan je opšti cilj u oblasti stanovanja: ”Unaprediti uslove stanovanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji kroz obezbeđivanje pravne sigurnosti stambenog statusa, dostupnosti usluga, materijala, objekata, infrastrukture, finansijske priuštivosti, odgovarajuće nastanjivosti i pristupačnosti, odgovarajuće lokacije i kulturne adekvatnosti, kako je definisano međunarodnim standardima o pravu na adekvatno stanovanje, a koje je Republika Srbija ratifikovala.”

Realizovane aktivnosti u oblasti stanovanja:

  • Izrada Nacionalne stambene strategije je u toku, urađena je detaljana analiza stanja, koja je posebno obuhvatila i analizu uslova stanovanja socijalno najugroženijih, posebno Roma i Romkinja, što će biti osnov za predlaganje odgovarajućih ciljeva i mera za rešenje problema u postojećim društvenim i ekonomskim uslovima.
  • U okviru projekta Tehnička pomoć „Unapređenje uslova života i stanovanja Roma koji trenutno žive u neformalnim naseljima” građevinski radovi su do sada uspešno završeni u opštinama/gradovima Odžaci, Lebane, Ub, Loznica, Svilanjac, Novi Pazar i Boljevac. Za komponentu 1, potpisani su Memorandumi od saradnji sa 13 opština za koje će se izrađivati tehnička dokumentacija i u zavisnosti od potreba urbanistički planovi. Za ovu komponentu aktivnosti sprovode sledeće opštine: Bačka Palanka, Kraljevo, Šabac, Lajkovac, Požarevac, Ruma, Niš, Vlasotince, Bor, AleksinacSvilanjac i Paraćin. Projektne aktivnosti u potpunosti su završene u opštinama Lajkovac, Paraćin, Požarevac i Kostoalac. Za komponentu 2- pomoć u formiranju 20 novih mobilnih timova za inkluziju Roma MOS su potpisale opštine: Požarevac, Bor, Beočin, Šabac, Paraćin, Aleksinac, Bačka Palanka, Ruma, Zaječar, Kraljevo, Niš, Čukarica, Vlasotince, Vladičin Han, Subotica, Kovačica, Stara Pazova, Pećinci, Lajkovac, Zrenjanin. Izrađeni su Operativni planovi za svih 20 opština u kojima su predviđena sredstva od 126.00 evra. U martu su održane obuke u Nišu i Beogradu za mobilne timove iz IPA 2012 i u aprilu za nevladine odganizacije koje se bave problemima Roma i njihovom inkluzijom.
  • U okviru programa IPA 2014 „Projekat poboljšanje socio-ekonomskih uslova života romske populacije“ Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je Objavilo poziv za tender (Contract notice). Ugovor za ovaj projekat je potpisan sa kompanijom KPMG d.o.o 23. decembra 2018. godine. Vrednost ugovora je 2.705.170 evra. Implementacija ugovora je započela 4. marta 2019. godine.
  • Projekat „Podrška EU inkluziji Roma-osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma i Romkinja“ je finansiran iz IPA 2016 programa, sredstvima upravlja DEU u Srbiji, korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a implementacioni partner je Stalna konferencija gradova i opština. U okviru komponente 1 programa potpisani su ugovori sa opštinama: Lebane, Vršac, Surdulica, Doljevac, Mladenovac, Pirot, Smederevska Palanka, Aranđelovac, Bečej i Loznica. Osnovani su Mobilni timovi za inkluziju Roma, kao i lokalna koordinaciona tela za upravljanje politikom inkluzije Roma i Romkinja. U okviru komponente 3 IPA 2016 Programa, koja podrazumeva izradu planova detaljne regulacije za podstandardna naselja, 21.09.2018. godine potpisani su ugovori sa opštinama Kučevo, Beočin, Bač, Leskovac, Kuršumlija, Vrnjačka banja, Bujanovac, Sombor, Pećinci, Lebane i Surdulica. Usvajanje planskih dokumenata očekuje se do kraja 2019.godine.
  • Uredbom o utvrđivanju programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalnih samouprava, u 2018. godini utrošeno je 260 miliona dinara za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica. Iako pripadnici romske nacionalnosti čine 10% populacije interno raseljenih lica, u rešavanju stambenih potreba zastupljeni su sa oko 30% ukupnih korisnika. Prema Analizi stanja i potreba interno raseljenih lica koja je urađena u maju 2018. godine u saradnji sa UNHCR-om, danas u Srbiji živi 10.188 interno raseljenih Roma i Romkinja koji su u potrebi, odnosno 1.435 porodica.
  • U Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije od 29.05.2019. godine navodi se da ”veliki broj romskih domaćinstava nema pristup električnoj energiji, vodi za piće ili nemaju priključak na kanalizaciju.”

Više na sajtu:

inkluzijaroma

Tags: ,

Ostavite komentar