Inkvizija Roma i Romkinja na tržištu rada

Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025. godine definisan je opšti cilj u oblasti zapošljavanja: ”Podsticati uključivanje radno sposobnih pripadnika romske nacionalne manjine na formalno tržište rada, podizanje zapošljivosti, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma i Romkinja koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica.”

Realizovane aktivnosti u oblasti zapošljavanja:

  • Prema podacima NSZ (stanje na dan 30. april 2019. godine), na evidenciji nezaposlenih lica nalazilo se 26.955 nezaposlenih lica (13.081 žena ili 48,53%), koji su se izjasnili kao pripadnici romske nacionalne manjine. U periodu 1. novembar 2018. – 30. april 2019. godine, u mere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 2.227 nezaposlenih Roma (1.068 Romkinja). U periodu 1. novembar 2018. – 30. april 2019. godine zaposleno je 3.488 (37,21% žene) pripadnika romske nacionalne manjine sa evidencije NSZ. Najveći broj zaposlenih (1.414) je na seznoskim poslovima, zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme je registrovano u 978 slučajeva zapošljavanja, rad na neodređeno vreme u 488 slučajeva, dok je rad po osnovu privremenih i povremenih poslova evidentiran u 464 slučajeva zapošljavanja.
  • Uz podršku Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanja Roma i Romkinja, kroz program volontiranja UN-a uz podršku UNDP-a i UNHCR-a, obučeno je 30 mladih Roma i Romkinja i realizovane su njihove volonterske prakse u 30 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.
  • U okviru projekta ”Podsticanje zapošljavanja mladih” koji sprovodi GIZ, realizuju se obuke za potrebe tržišta rada različitih profila i mere podrške. Tokom 2018. godine u mere (obuke za upravljanje karijerom, obuke za traženje posla, učeničko preduzetništvo i obuke za potrebe tržišta rada/stručne obuke) uključeno je 1.467 pripadnika romske nacionalne manjine i 349 lica sa statusom povratnika po Sporazumu o readmisiji. Stručnim obukama obuhvaćeno je 265 Roma i Romkinja i povratnika. Kao rezultat mera, 112 pripadnika romske zajednice je zasnovalo radni odnos.
  • U Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije od 29.05.2019. godine navodi se da je ”stopa nezaposlenosti Roma 36% (45% za Romkinje) u poređenju sa 16% za neromsku populaciju. Neformalno zapošljavanje je u padu, međutim i dalje je visoko među romskom populacijom, dok je jaz u pogledu neformalne zaposlenosti najveći u regionu Zapadnog Balkana. Pored toga, Romi su i dalje nedovoljno zastupljeni u javnoj upravi.”

Više na sajtu: inkluzijaroma

Ostavite komentar